luns, 19 de setembro de 2016

IMPRESO PAGO DE TASAS CURSO 2016-2017

ADXUNTAMOS LINK DIRECTO DE DESCARGA DO MODELO DE IMPRESO PARA O PAGO DE 30,90 EUROS DE TASAS POR IDIOMA.
DEBEN IMPRIMIR 3 COPIAS, EXEMPLAR PARA O SOLICITANTE, EXEMPLAR PARA O BANCO E EXEMPLAR PARA ENTREGAR EN CASA DAS LINGUAS COMO XUSTIFICANTE DE PAGO.
NON SE CONSIDERARÁ MATRICULADA A PERSOA QUE NON TEÑA PRESENTADO XUSTIFICANTE DE PAGO ANTES DO DÍA 30 DE SETEMBRO.

OS NENOS MENORES DE 14 ANOS PAGARÁN 3,10 EUROS DE TASAS POR IDIOMA.

IMPRESO PAGO TASAS (IMPRIMIR 3) PAGO EN ABANCA / BBVA (NON NECESARIO Nº CONTA)

Hoxe a partir das 15:00 publicarase a lista de admitidos para o curso 2016-2017