venres, 16 de outubro de 2020

INSTRUCIÓNS PARA A MATRÍCULA E LISTADO DE ADMITIDOS PARA O CURSO 2020-2021

INSTRUCIÓNS PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

Os admitidos terán que aportar a documentación necesaria para realizar a formalización da matrícula dende o 19 de outubro ata o 28 de outubro de 2020.

Para Casa das Linguas Estrada da Granxa poderase efectuar presencialmente ou preferiblemente no correo: casa.linguas@lugo.gal

Para Casa das Linguas Maria Balteira poderase efectuar presencialmente ou preferiblemente no correo:  casa.linguas.balteira@lugo.gal

 Inicio das actividades: luns 2 de novembro de 2020.

No suposto de que algunha das persoas admitidas incumpran as obrigas de asistencia sen a xustificación oportuna (máis de 4 faltas sen xustificación), causará baixa na actividade solicitada, sendo cuberta a praza, se existe listaxe de reservas, segundo a orde establecida na listaxe de reserva. 

DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE ACHEGAR UNHA VEZ ADMITIDO: 

Unha vez confirmada a praza, deberán achegar unha fotocopia do DNI, unha fotografía tamaño carnet, o xustificante do pago de tasas que serán 30,90€ para adultos e maiores de 14 anos (para os nenos ata esa idade a actividade será gratuita) e unha declaración responsable firmada (unha vez admitido solicite no centro o modelo da declaración responsable)  na que se compromete a NON asistir ou NON enviar o menor ao centro e manter illamento preventivo domiciliario nos siguientes supostos:

o        Se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co centro de saúde asignado e co centro da Casa Das Linguas.

o        Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19 o alumno/a non poderá acudir ao centro da Casa Das Linguas  ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. 

Non se considerará matriculada a persoa que non teña presentada TODA a documentación o día 28 de octubre as 13:00h polo que se completará a plaza ca primeira persoa da listaxe de reservas.


PAGO DE TASAS

 Adultos e maiores de 14 anos: deberán abonar 30,90€ por idioma en concepto de matrícula para o curso anual. 
Modelo 503 para as tasas de pago: o modelo do impreso para o pago pódese recoller nos centros das Casas Das Linguas xa impreso ou ben descargalo da páxina Web do Concello:

No caso de desgarga do documento, deberanse imprimir 3 copias do mesmo archivo (ca mesma numeración):

 • Exemplar para o solicitante. 
 • Exemplar para o banco.
 • Exemplar para entregar no centro da Casa Das Linguas

LISTADO DE ADMITIDOS CURSO 2020-2021


ADMITIDOS NA CASA DAS LINGUAS ESTRADA DA GRANXA

INGLÉS (Os datos de menores de idade deben consultarse no 010 ou directamente nos centros)


 

 

AGUILERA SANCHEZ JURADO,MARIA PAZ  

 

CAPON TELO,MARIA ISABEL

 

CASTRO MAESTRE,MANUEL      

 

DIAZ VALLE,JESSICA         

 

DURAN QUEIZAN,ELIA       

 

FERNANDEZ PALMON,JOSE LUIS       

 

FEU SALUM,KARINA 

 

FOLGUEIRA OTERO,MARIA TERESA   

 

FREIRE CASTRO,MARIA ISABEL

 

FREIRE LOPEZ,MONICA     

 

GAVELA GESTO,MARIA DOLORES URSULA

 

GONZALEZ LOPEZ,ANA MARIA  

 

GUDE GONZALEZ,MARIA DEL MAR     

 

GUERREIRO IGLESIAS,PEDRO   

 

HERRERO IBAÑEZ,BLANCA MARIA     

 

IGLESIAS CARREIRA,ESTELA    

 

JAUREGUIZAR ORTIZ DE ZARATE,SANTIAGO

 

JOVE LOPEZ,ANA      

 

LORENZO VIDAL,MARINA JESUS        

 

LOZANO MENDEZ,GERARDO      

 

MARTINEZ JIMENEZ,VICTORIA EUGENIA

 

MELERO BREZO,MANUEL JOSE

 

MORENO ALVARO,CARMEN        

 

NUÑEZ CARRETE,MARIA ANGELES

 

OTERO LOBEIRAS,JAVIER 

 

PELLICER SILVOSA,MARIA ISABEL    

 

PEREZ HERRAIZ,MARGARITA    

 

PEREZ LODEIRO,ANDREA

 

PERNAS DIGON,ANDRES

 

PORTELA LOPEZ,MARIA AMELIA        

 

POSE ARES,SANDRA 

 

RAMON PRIETO,RUBEN BENJAMIN    

 

REIJA OTERO,BELEN

 

RIELO PRADO,MARIA LOURDES 

 

VALCARCE DIGON,MARIA CARMEN     

 

VAZQUEZ GARCIA,CECILIA         

 

VERGAZ ARANA,MARIA NIEVES

 

VILA COPA,MARA      

 

VILLADONIGA PEREZ,TANIA MARIA   


FRANCÉS (Os datos de menores de idade deben consultarse no 010 ou directamente nos centros)

ADÁN LÓPEZ, MARÍA XESÚS

CASTRO MAESTRE, MANUEL

DÍAZ DÍAZ, RAQUEL

DÍEZ HUERGA, AURELIA

FERNÁNDEZ REY, MERCEDES

HERRERO IBÁÑEZ, BLANCA

JOSE VIDAL MARIA JOSE  

LLERENA MEDINA, ELIANA JAQUELINE

MORÁN FERNÁNDEZ, ISABEL

MORENO ÁLVARO, CARMEN

PENA LAGE, MARÍA JOSÉ

PÉREZ CALDERÓN, FÁTIMA

RIESCO MUÑOZ, GUILLERMO

VALCARCE DIGÓN, MARÍA

VIEITES ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ


ALEMÁN (Os datos de menores de idade deben consultarse no 010 ou directamente nos centros)

AMURRIO ORDÓÑEZ, JUANA MARÍA

BELLÓN ROMAY, DIEGO

CASTRO FERNÁNDEZ, RAQUEL

CASTRO MAESTRE, MANUEL

FERNÁNDEZ OTERO, MANUEL

LORENZO  FERNÁNDEZ, ÁLVARO

SEOANE JUIZ, BEATRIZ


GALEGO
(TODOS ADMITIDOS)

PORTUGUÉS
(TODOS ADMITIDOS)


ADMITIDOS NA CASA DAS LINGUAS MARIA BALTEIRA

INGLÉS (Os datos de menores de idade deben consultarse no 010 ou directamente nos centros)

ADAN LÓPEZ, MARIA XESUS

DIAZ CORTIÑAS, ALFONSO

FERNANDEZ CARBALLO, MARIA CARMEN

FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª ANGELES

FERNANDEZ VALIÑA, MARIA CONSUELO

LÓPEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL

LOURENÇO DA SILVA, ROBERTA

MASEDA OROSA, MARIA ESTHER

PEREZ GAY, MARIA DEL CARMEN

PÉREZ PEGO, ALBERTO JESÚS

RODRIGUEZ BARRIO, MARIA CARMEN

RODRÍGUEZ LÓPEZ, MARIA SOL

SANCHEZ VILA, MARIA CARMEN


FRANCÉS (Os datos de menores de idade deben consultarse no 010 ou directamente nos centros)

FERNANDEZ CARBALLO, MARIA CARMEN

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Mª ANGELES

LOPEZ SOUSA, DENISE

TUÑAS DUGNOL, ISABEL


ALEMÁN (Os datos de menores de idade deben consultarse no 010 ou directamente nos centros)

FERNANDEZ DOMINGUEZ, MONICA

GONZALEZ JAREL MARIA DEL CARMEN

IGLESIAS LAMAS, MARIA ISABEL

PÉREZ PARAPAR, ROSA ISABEL


GALEGO 
(TODOS ADMITIDOS)

xoves, 3 de setembro de 2020

CURSO 2020-2021 INSCRICIÓNS E HORARIOS. BASES E PROTOCOLO COVID.

ESTIMADOS USUARIOS E USUARIAS

INFORMÁMOSLLES QUE O PRÓXIMO DÍA 6 DE OUTUBRO ABRIRASE O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA OS CURSOS DE IDIOMAS. 


BASES  CASAS DAS LINGUAS MARIA BALTEIRA E ESTRADA DA GRANXA CURSO 2020-2021

PROTOCOLO COVID

 1.- Persoas destinatarias.

 Persoas empadroadas/os no Concello de Lugo e nenas/os a partires de 6 anos de idade que deberán de ter cumpridos no momento de inicio da actividade. No caso de persoas non empadroadas terían a opción de matricularse nas prazas vacantes.

 2.- Modalidade do servizo, horarios e período de prestación deste.

 As actividades levaranse a cabo dende o 2 de novembro ata o 12 de xuño en cada unha das casas das linguas.

 3.- Procedemento para a solicitude e concesión do servizo.

 O procedemento para a concesión do servizo iniciarase coa solicitude das persoas interesadas durante o periodo de inscrición entre os días 6 e 15 de outubro de 2020.

Sorteo das prazas: 16 de outubro. As listaxes de admitidos e de listas de espera serán por riguroso sorteo tendo lugar preferente as persoas empadroadas no Concello.

  • As solicitudes para Casa das Linguas Estrada da Granxa poderanse efectuar presencialmente ou preferiblemente no correo: casa.linguas@lugo.gal
  • As solicitudes para Casa das Linguas Maria Balteira poderanse efectuar presencialmente ou preferiblemente no correo: casa.linguas.balteira@lugo.gal

Poderanse solicitar varios idiomas pero só se poderá presentar unha solicitude por idioma. No caso de solicitudes duplicadas do mesmo idioma nos dous centros, serán anuladas e non entrarán no sorteo.

 4.- Documentación que hai que achegar unha vez admitido:

 Unha vez confirmada a praza, deberán de achegar a fotocopia do DNI, folla de inscripción cuberta, unha fotografía tamaño carnet e o xustificante do pago de tasas que serán 30,90€ para adultos e maiores de 14 anos, para os nenos ata esa idade a actividade será gratuita; no caso de menores de idade,  adxuntarase o DNI do pai/nai ou titor legal que realice a solicitude, folla de inscripción cuberta, unha fotografía tamaño carnet e a autorización da toma de imaxes.

 5.- Pago de Tasas.

 Adultos e maiores de 14 anos: deberán abonar 30,90€ por idioma en concepto de matrícula para o curso anual.

Modelo 503 para as tasas de pago: o modelo do impreso para o pago pódese recoller nos centros das Casas Das Linguas xa impreso ou ben descargalo da páxina Web do Concello ou no Blog da Casa Das Linguas, no caso de desgarga do documento, deberanse imprimir 3 copias do mesmo archivo (ca mesma numeración):

·         Exemplar para o solicitante.

·         Exemplar para o banco.

·         Exemplar para entregar no centro da Casa Das Linguas

 Non se considerará matriculada a persoa que non teña presentado o xustificante de pago.

  6.- Concesión.

 O día 16 de outubro, publicarase o listado de admitidos en cada unha das Casas das Linguas e no Blog (no caso de menores de idade darase información da adxudicación no servizo 010 ou nos centros directamente por protección de datos). Os admitidos terán que aportar a documentación necesaria para realizar a formalización da matrícula entre o 19 de outubro ata o 28 de outubro de 2020.

Para Casa das Linguas Estrada da Granxa poderanse efectuar presencialmente ou preferiblemente no correo: casa.linguas@lugo.gal

Para Casa das Linguas Maria Balteira poderanse efectuar presencialmente ou preferiblemente no correo:  casa.linguas.balteira@lugo.gal

 Inicio das actividades: luns 2 de novembro de 2020.

  No suposto de que algunha das persoas admitidas incumpran as obrigas de asistencia sen a xustificación oportuna (máis de 4 faltas sen xustificación), causará baixa na actividade solicitada, sendo cuberta a praza, se existe listaxe de reservas, segundo a orde establecida na listaxe de reserva.

 PROTOCOLO COVID

 ·         Será obrigatorio o uso da máscara en todo momento no interior das instalacións das Casas Das Linguas e o uso do xel desinfectante ubicado nas entradas dos centros das Casas Das Linguas.

 ·         O usuario das actividades e no caso de menores de idade, o tutor/a deberá asinar a carta responsable no que se compromete a NON asistir ou NON enviar o menor ao centro e manter illamento preventivo domiciliario nos siguientes supostos:

o        Se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co centro de saúde asignado e co centro da Casa Das Linguas.

o        Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19 o alumno/a non poderá acudir ao centro da Casa Das Linguas  ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo.

 

·         O usuario das actividades só poderá permanecer no centro durante o horario das actividades. No caso de menores de idade, deberán vir acompañados dun tutor que agardará a que o/a profesor/a da actividade recolla ao menor na porta do centro, o personal do centro procederá a toma de temperatura ao menor (non poderá asistir as actividades se supera os 37 grados). O/a profesor/a entregará ao menor na porta do centro a finalización da actividade.


DESCARGA DOS MODELOS DE INSCRICIÓN.

DESCARGUE O MODELO QUE MELLOR SE ADAPTE AS SÚAS NECESIDADES, ATOPARÁ O FORMULARIO PARA A INSCRICIÓN ONLINE E UN MODELO DIFERENTE PARA A INSCRICIÓN PRESENCIAL NO CENTRO.

- NO CASO DOS MENORES DE IDADE QUE NON DISPOÑAN DE DNI,  INDIQUEN O DNI DO PAI/NAI OU TITOR LEGAL QUE REALICE A SOLICITUDE DE INSCRICIÓN.

- NO CASO DE CUBRIR O FORMULARIO A MAN, PRÉGASE ESCRIBAN CON LETRA MAIÚSCULA PARA EVITAR ERROS NA LECTURA DOS DATOS.

MODELO INSCRICIÓN ONLINE


MODELO INSCRICIÓN PRESENCIAL HORARIOS IDIOMAS CURSO 2020-2021

GALEGO                           

ESTRADA DA GRANXA

XOVES

PREPARACIÓN AO CELGA 4          

18:15-19:15

Desinfección da aula

MARÍA BALTEIRA

MARTES

INICIACIÓN  17:00-18:00

Desinfección da aula


INGLÉS    

  

 

LUNS/Monday   ESTRADA DA GRANXA

10.30-10.45      (Desinfección e ventilación da aula)

10.45-11.45      ELEMENTARY II English Class.  (Clases iniciación ó Inglés) (NIVEL A1.2)

16.30-16.45       (Desinfección e ventilación da aula)

16.45-17.45      Afternoon Class & Conversation  B1 LEVEL (listenings & speaking) (Faladoiro e audicións)         (Desinfección e ventilación da aula)

18.00-19.00      Evening Class & Conversation: LEVEL B2/C1 INTERMEDIATE/ADVANCED. (Faladoiros con artigos de actualidade & audicións)

                         (Desinfección e ventilación da aula)

MARTES/Tuesday   MARÍA BALTEIRA

10.15-10.30       (Desinfección e ventilación da aula)

10.30-11.30       ELEMENTARY I English Class.  (Clases iniciación ó Inglés) (NIVEL A1)

                          (Desinfección e ventilación da aula)

12:00 – 13:00   BASIC ENGLISH (Audición/ vídeo, actividades) (NIVEL A2.2)

                           (Desinfección e ventilación da aula)

16.30-17.30       ELEMENTARY I  English Class.  (Clases iniciación ó Inglés) (NIVEL A1)

                          (Desinfección e ventilación da aula)

17:45-18:45      ELEMENTARY II  (Audición/ vídeo, actividades) (NIVEL A1.2)

                          (Desinfección e ventilación da aula)

MÉRCORES/Wednesday  ESTRADA DA GRANXA

10.15-10.30       (Desinfección e ventilación da aula)

10.30-11.30       ELEMENTARY I  English Class.  (Clases iniciación ó Inglés) (NIVEL A1)

                          (Desinfección e ventilación da aula)

12.00-13.00      Breakfast Chat: INTERMEDIATE/ADVANCED NIVEL B2/C1. (Faladoiros con     artigos de actualidade & audicións)

16.30-17.30   MAGIC ENGLISH (a partires de 6 anos: 1ª-2º-3º Primaria) (Taller infantil de   vocabulario e pronunciación con videos en inglés)

                           (Desinfección e ventilación da aula)

17.45-18.45   MAGIC ENGLISH (a partires de 6 anos: 4º-5º-6º Primaria) (Taller infantil de   vocabulario e pronunciación con videos en inglés)

                           (Desinfección e ventilación da aula)

XOVES/Thursday  MARÍA BALTEIRA

10.15-10.30       (Desinfección e ventilación da aula)

10.30-11.30       ELEMENTARY III  English Class.  (Audición/ vídeo, actividades) (NIVEL A.2)

                            (Desinfección e ventilación da aula)       

16.30-17.30     MAGIC ENGLISH (a partires de 6 anos: 1ª-2º-3º Primaria) (Taller infantil de vocabulario e pronunciación con videos en inglés)

(Desinfección e ventilación da aula)

17.45-18.45       MAGIC ENGLISH (a partires de 6 anos: 4º-5º-6º Primaria) (Taller infantil de vocabulario e        pronunciación con videos en inglés)

(Desinfección e ventilación da aula) 

VENRES/Friday  ESTRADA DA GRANXA

13.00-14.30 BOOK SWAP/ BOOK EXCHANGE (Acceso a biblioteca gratuíta de intercambio de libros en idiomas, cada libro utilizado permanecerá 7 días retirado en cuarentena unha vez devolto) CON CITA PREVIA


FRANCÉS Luns        MARÍA BALTEIRA

16.30-16.45 Desinfección e ventilación da aula

16.45-17.30 Intermedio (Nivel B1-B2)

 Desinfección e ventilación da aula

17.45-18.30 Iniciación (Nivel A1)

 Desinfección e ventilación da aula

18.45-19.30 Básico (Nivel A2)

 Desinfección e ventilación da aula


Martes        MARÍA BALTEIRA

11.30-11.45 Desinfección e ventilación da aula

11.45-13.00 Iniciación Intensivo

 Desinfección e ventilación da aula

 Martes        ESTRADA DA GRANXA

09.45-10.00 Desinfección e ventilación da aula

10.00-11.15 Iniciación Intensivo

 Desinfección e ventilación da aula

16.45-17.30 Básico (Nivel A2)

 Desinfección e ventilación da aula

17.45-18.30 Intermedio (Nivel B1-B2)

 Desinfección e ventilación da aula

18.45-19.30 Primaria 

 Desinfección e ventilación da aula

 

Mércores            MARÍA BALTEIRA

16.30-16.45  Desinfección e ventilación da aula

16.45-17.30 Primaria I (Para niños de 1º,2º,3º de Primaria)

 Desinfección e ventilación da aula

17.45-18.30 Primaria II (Para niños de 4º,5º,6º de Primaria)

 Desinfección e ventilación da aula

18.45-19.30 ESO (Para niños de ESO)

 Desinfección e ventilación da aula


 Xoves        ESTRADA DA GRANXA

16.30-16.45 Desinfección e ventilación da aula

16.45-17.30 Iniciación (Nivel A1)

 Desinfección e ventilación da aula

17.45-18.30 Básico (Nivel A2)

 Desinfección e ventilación da aula

18.45-19.30 Avanzado (Nivel C1-C2)

 Desinfección e ventilación da aula

 Venres       ESTRADA DA GRANXA

 13.00-14.30 Intercambio de libros (Acceso a biblioteca gratuita de intercambio de libros en idiomas) CON CITA PREVIA

 

 

ALEMÁN   

                      


LUNS       ESTRADA DA GRANXA

16:45 – 17:30 INICIACIÓN

            Desinfección da  aula

17:45 – 18:30 BÁSICO

            Desinfección da aula

18:45 – 19:30 AVANZADO

            Desinfección da aula

 

MÉRCORES      MARÍA BALTEIRA

16:45 – 17:30 PRIMARIA I (1º, 2º, 3º, 4º primaria)

            Desinfección da aula

17:45 – 18:30 PRIMARIA II - ESO (5º6º primaria, 1º e 2º ESO)

Desinfección da aula

18:45 – 19:30 INTERMEDIO

            Desinfección da aula


PORTUGUÉS                                                                                             


ESTRADA DA GRANXA

XOVES 17:00-18:00

Desinfección da aula


luns, 29 de xuño de 2020

CAMPAMENTO DE VERÁN 2020 NA CASA DAS LINGUAS02/07/2020
LISTADO DE ADMITIDOS:
- INFORMAMOS QUE TODOS OS SOLICITANTES ESTÁN ADMITIDOS. 
PARA AS PRAZAS VACANTES ROGAMOS CONTACTEN TELEFÓNICAMENTE COS CENTROS.

BASES DE ACCESO AOS CAMPAMENTOS CASAS DAS LINGUAS MARIA BALTEIRA E ESTRADA DA GRANXA.

BASES:
1.- Persoas destinatarias.

Nenas/os empadroadas/os no Concello de Lugo cunha idade comprendida entre os 5 e os 9 anos (as/os nenas/os deberán de ter cumpridos os 5 anos no momento de inicio da actividade).

2.- Modalidade do servizo, horarios e período de prestación deste.

As actividades levaranse a cabo dende o 6 de xullo ata o 4 de setembro, en quendas semanais, das 10:30 ás 13:30 horas en cada unha das casas das linguas. O número de participantes por semana é de 6 en Maria Balteira e 6 en Estrada da Granxa.

Xullo:
1º semana: do 6 ao 10 de xullo
2º semana: do 13 ao 17 de xullo
3º semana: do 20 ao 24 de xullo
4º semana: do 27 ao 31 de xullo

Agosto:
1º semana: do 3 ao 7 de agosto
2º semana: do 10 ao 14 de agosto
3º semana: do 17 ao 21 de agosto
4º semana: do 24 ao 28 de agosto

Setembro:
1º semana: do 31 de agosto ao 4 de setembro

3.- Procedemento para a solicitude e concesión do servizo.

O procedemento para a concesión do servizo iniciarase a solicitude das persoas interesadas, e realizarase por rigurosa orde de inscrición vía telemática os días  30 de xuño e 1 de xullo de 2020 a partir das 10:00 da mañá.

As solicitudes para Casa das Linguas estrada da Granxa enviaranse ao correo: casa.linguas@lugo.gal

As solicitudes para Casa das Linguas Maria Balteira enviaranse ao correo: casa.linguas.balteira@lugo.gal

Só se poderá solicitar unha semana por alumno. A solicitude de irmáns deberán de realizarse no mesmo correo.
Na solicitude deberanse indicar os seguintes datos:
-         Nome da/o alumna/o.
-          Semana solicitada.

No caso de quedar prazas libres poderán cubrirse con alumnos que xa optaran a outras semanas, mediante inscrición telefónica.

4.- Documentación que hai que achegar unha vez admitido:

Unha vez confirmada a praza, deberán de achegar a fotocopia do DNI do pai/nai ou titor legal que presente a solicitude, folla de inscripción cuberta e a autorización da toma de imaxes.

5.- Concesión.

O xoves día 2 de xullo, publicarase o listado de admitidos en cada unha das Casas das Linguas, e comunicaráselle mediante correo electrónico aos admitidos, requerindo que aporten a documentación necesaria para realizar a formalización da inscrición.  
No suposto de que algún das/os menores admitidos incumplan as obrigas de asistencia sen a xustificación oportuna, causará baixa na actividade solicitada, sendo cuberta a praza, se existe listaxe de reservas, segundo a orde establecida nas mesmas.