venres, 16 de outubro de 2020

INSTRUCIÓNS PARA A MATRÍCULA E LISTADO DE ADMITIDOS PARA O CURSO 2020-2021

INSTRUCIÓNS PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

Os admitidos terán que aportar a documentación necesaria para realizar a formalización da matrícula dende o 19 de outubro ata o 28 de outubro de 2020.

Para Casa das Linguas Estrada da Granxa poderase efectuar presencialmente ou preferiblemente no correo: casa.linguas@lugo.gal

Para Casa das Linguas Maria Balteira poderase efectuar presencialmente ou preferiblemente no correo:  casa.linguas.balteira@lugo.gal

 Inicio das actividades: luns 2 de novembro de 2020.

No suposto de que algunha das persoas admitidas incumpran as obrigas de asistencia sen a xustificación oportuna (máis de 4 faltas sen xustificación), causará baixa na actividade solicitada, sendo cuberta a praza, se existe listaxe de reservas, segundo a orde establecida na listaxe de reserva. 

DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE ACHEGAR UNHA VEZ ADMITIDO: 

Unha vez confirmada a praza, deberán achegar unha fotocopia do DNI, unha fotografía tamaño carnet, o xustificante do pago de tasas que serán 30,90€ para adultos e maiores de 14 anos (para os nenos ata esa idade a actividade será gratuita) e unha declaración responsable firmada (unha vez admitido solicite no centro o modelo da declaración responsable)  na que se compromete a NON asistir ou NON enviar o menor ao centro e manter illamento preventivo domiciliario nos siguientes supostos:

o        Se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co centro de saúde asignado e co centro da Casa Das Linguas.

o        Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19 o alumno/a non poderá acudir ao centro da Casa Das Linguas  ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. 

Non se considerará matriculada a persoa que non teña presentada TODA a documentación o día 28 de octubre as 13:00h polo que se completará a plaza ca primeira persoa da listaxe de reservas.


PAGO DE TASAS

 Adultos e maiores de 14 anos: deberán abonar 30,90€ por idioma en concepto de matrícula para o curso anual. 
Modelo 503 para as tasas de pago: o modelo do impreso para o pago pódese recoller nos centros das Casas Das Linguas xa impreso ou ben descargalo da páxina Web do Concello:

No caso de desgarga do documento, deberanse imprimir 3 copias do mesmo archivo (ca mesma numeración):

 • Exemplar para o solicitante. 
 • Exemplar para o banco.
 • Exemplar para entregar no centro da Casa Das Linguas

LISTADO DE ADMITIDOS CURSO 2020-2021


ADMITIDOS NA CASA DAS LINGUAS ESTRADA DA GRANXA

INGLÉS (Os datos de menores de idade deben consultarse no 010 ou directamente nos centros)


 

 

AGUILERA SANCHEZ JURADO,MARIA PAZ  

 

CAPON TELO,MARIA ISABEL

 

CASTRO MAESTRE,MANUEL      

 

DIAZ VALLE,JESSICA         

 

DURAN QUEIZAN,ELIA       

 

FERNANDEZ PALMON,JOSE LUIS       

 

FEU SALUM,KARINA 

 

FOLGUEIRA OTERO,MARIA TERESA   

 

FREIRE CASTRO,MARIA ISABEL

 

FREIRE LOPEZ,MONICA     

 

GAVELA GESTO,MARIA DOLORES URSULA

 

GONZALEZ LOPEZ,ANA MARIA  

 

GUDE GONZALEZ,MARIA DEL MAR     

 

GUERREIRO IGLESIAS,PEDRO   

 

HERRERO IBAÑEZ,BLANCA MARIA     

 

IGLESIAS CARREIRA,ESTELA    

 

JAUREGUIZAR ORTIZ DE ZARATE,SANTIAGO

 

JOVE LOPEZ,ANA      

 

LORENZO VIDAL,MARINA JESUS        

 

LOZANO MENDEZ,GERARDO      

 

MARTINEZ JIMENEZ,VICTORIA EUGENIA

 

MELERO BREZO,MANUEL JOSE

 

MORENO ALVARO,CARMEN        

 

NUÑEZ CARRETE,MARIA ANGELES

 

OTERO LOBEIRAS,JAVIER 

 

PELLICER SILVOSA,MARIA ISABEL    

 

PEREZ HERRAIZ,MARGARITA    

 

PEREZ LODEIRO,ANDREA

 

PERNAS DIGON,ANDRES

 

PORTELA LOPEZ,MARIA AMELIA        

 

POSE ARES,SANDRA 

 

RAMON PRIETO,RUBEN BENJAMIN    

 

REIJA OTERO,BELEN

 

RIELO PRADO,MARIA LOURDES 

 

VALCARCE DIGON,MARIA CARMEN     

 

VAZQUEZ GARCIA,CECILIA         

 

VERGAZ ARANA,MARIA NIEVES

 

VILA COPA,MARA      

 

VILLADONIGA PEREZ,TANIA MARIA   


FRANCÉS (Os datos de menores de idade deben consultarse no 010 ou directamente nos centros)

ADÁN LÓPEZ, MARÍA XESÚS

CASTRO MAESTRE, MANUEL

DÍAZ DÍAZ, RAQUEL

DÍEZ HUERGA, AURELIA

FERNÁNDEZ REY, MERCEDES

HERRERO IBÁÑEZ, BLANCA

JOSE VIDAL MARIA JOSE  

LLERENA MEDINA, ELIANA JAQUELINE

MORÁN FERNÁNDEZ, ISABEL

MORENO ÁLVARO, CARMEN

PENA LAGE, MARÍA JOSÉ

PÉREZ CALDERÓN, FÁTIMA

RIESCO MUÑOZ, GUILLERMO

VALCARCE DIGÓN, MARÍA

VIEITES ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ


ALEMÁN (Os datos de menores de idade deben consultarse no 010 ou directamente nos centros)

AMURRIO ORDÓÑEZ, JUANA MARÍA

BELLÓN ROMAY, DIEGO

CASTRO FERNÁNDEZ, RAQUEL

CASTRO MAESTRE, MANUEL

FERNÁNDEZ OTERO, MANUEL

LORENZO  FERNÁNDEZ, ÁLVARO

SEOANE JUIZ, BEATRIZ


GALEGO
(TODOS ADMITIDOS)

PORTUGUÉS
(TODOS ADMITIDOS)


ADMITIDOS NA CASA DAS LINGUAS MARIA BALTEIRA

INGLÉS (Os datos de menores de idade deben consultarse no 010 ou directamente nos centros)

ADAN LÓPEZ, MARIA XESUS

DIAZ CORTIÑAS, ALFONSO

FERNANDEZ CARBALLO, MARIA CARMEN

FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª ANGELES

FERNANDEZ VALIÑA, MARIA CONSUELO

LÓPEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL

LOURENÇO DA SILVA, ROBERTA

MASEDA OROSA, MARIA ESTHER

PEREZ GAY, MARIA DEL CARMEN

PÉREZ PEGO, ALBERTO JESÚS

RODRIGUEZ BARRIO, MARIA CARMEN

RODRÍGUEZ LÓPEZ, MARIA SOL

SANCHEZ VILA, MARIA CARMEN


FRANCÉS (Os datos de menores de idade deben consultarse no 010 ou directamente nos centros)

FERNANDEZ CARBALLO, MARIA CARMEN

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Mª ANGELES

LOPEZ SOUSA, DENISE

TUÑAS DUGNOL, ISABEL


ALEMÁN (Os datos de menores de idade deben consultarse no 010 ou directamente nos centros)

FERNANDEZ DOMINGUEZ, MONICA

GONZALEZ JAREL MARIA DEL CARMEN

IGLESIAS LAMAS, MARIA ISABEL

PÉREZ PARAPAR, ROSA ISABEL


GALEGO 
(TODOS ADMITIDOS)